fbpx
Блог Чи потрібно ліцензування діяльності, пов’язаної з металобрухтом

Чи потрібно ліцензування діяльності, пов’язаної з металобрухтом

Згідно ст. 1 Закону України «Про металобрухт», металобрухт – непридатні для прямого використання вироби або частини виробів, які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність внаслідок фізичного або морального зносу і містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави, а також вироби з металу, що мають непоправний брак, залишки чорних і кольорових металів і їх сплавів;

           операції з металобрухтом – заготівля, переробка, металургійна переробка брухту чорних і кольорових металів;

           заготівля металобрухту – діяльність, пов’язана із збиранням, купівлею, зберіганням та реалізацією металобрухту юридичними або фізичними особами – суб’єктами господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом;

            спеціалізовані підприємства (суб’єкти господарювання всіх форм власності) – такі, які здійснюють операції з металобрухтом, мають у власності або закріплене за підприємствами на праві господарського відання вагове, брухтопереробне та вантажопідйомне обладнання, забезпечують згідно із законодавством пожежну, вибухову, екологічну і радіаційну безпеку;

            приймальний пункт спеціалізованого або спеціалізованого металургійного переробного підприємства (далі – приймальний пункт) – виробничий підрозділ спеціалізованого металургійного переробного підприємства, на базі якого проводяться операції із заготівлі та переробки металобрухту. Кожний приймальний пункт повинен мати вагове, брухтопереробне, вантажопідйомне, вимірювальне обладнання, а також відповідну ділянку з твердим покриттям, площа якої визначається його виробничими потребами відповідно до Закону та ін.

          У ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» зазначений перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. Ця стаття Закону діє в редакції від 13.08.2020. Перелік видів господарської діяльності є вичерпним, до нього не входить діяльність, пов’язана із операціями із металобрухтом.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про металобрухт», операції з металобрухтом здійснюються лише спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, а також їх приймальними пунктами.

Діяльність, пов’язана із заготівлею, переробкою брухту чорних та кольорових металів і його металургійною переробкою, провадиться в порядку, встановленому законодавством.

Спеціалізоване або спеціалізоване металургійне переробне підприємство має право згідно з законодавством відкривати приймальні пункти, які здійснюють операції з металобрухтом.

Оформлення документів, що засвідчують набуття права власності на металобрухт, та актів приймання металобрухту є обов’язковим. Ці документи повинні знаходитися у власника металобрухту та зберігатися протягом одного року.

Юридичним особам забороняється залучати до операцій з промисловим металобрухтом осіб віком до 18 років.

Згідно із ст. 5 цього Закону, суб’єкти господарювання, які здійснюють заготівлю, переробку та металургійну переробку металобрухту, повинні мати кваліфікованих спеціалістів, відповідне устаткування, засоби екологічної безпеки.

Перелік обладнання та устаткування, які необхідно мати спеціалізованому підприємству та його приймальним пунктам або спеціалізованому металургійному переробному підприємству, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової політики, при здійсненні операцій з металобрухтом у порядку, встановленому законодавством.

Суб’єкти господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом, повинні забезпечити контроль за вибуховою, пожежною, екологічною та радіаційною безпекою відповідно до законодавства.

У ст. 11 цього Закону вказано, що суб’єкти господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом ведуть бухгалтерський та оперативний облік операцій з металобрухтом, а також статистичну звітність згідно із законодавством.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, в межах своєї компетенції організовує і забезпечує збирання статистичної інформації та разом із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну промислову політику, розробляють методології статистичних показників, що відображають стан здійснення операцій з металобрухтом.

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від  16.03.2016  № 441 визнано таким, що втратив чинність наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 31 жовтня 2011 року № 183 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 листопада 2011 року за № 1321/20059.

На теперішній час питаннями з металобрухту займається Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

В подальшому питаннями металобрухту буде займатися Міністерство стратегічних галузей промисловості України, однак ще цим займається Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Отже, ліцензування діяльності пов’язаної  із операціями із металобрухтом – не здійснюється.

Для здійснення даного виду діяльності необхідно бути спеціалізованим підприємством та керуватися Законом України «Про металобрухт».

Якщо вам потрібна допомога професіоналів – звертайтесь до Капустін і Партнери!

Мероприятия
  • 29 Квітня 2021 Детальніше
  • 15 Грудня 2020 - 15 Січня 2021 адвокат Капустин Детальніше
  • 20 Жовтня 2020 Kapustin & Partners Детальніше
  • 29 Вересня 2020 Детальніше